Paleo Teriyaki Chicken Thighs with Bok Choy Recipe | Yummly