Crunchy Fried Chicken W/ Salt and Pepper Seasoning (Jiao Yan Ji Chi) Recipe | Yummly